Βιολογική γεωργία

Η βιολογική γεωργία είναι ένας τρόπος παραγωγής νέος για τα μέχρι τώρα δεδομένα της αγροτικής παραγωγής, μα και παλιός όσο η Γη. Η φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας είναι ο σεβασμός και η κατανόηση της φύσης και του οικοσυστήματος και η παραγωγή φρέσκων, «καθαρών», γευστικών τροφών.


Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από ένα σύστημα ήπιας καλλιέργειας και παραγωγής που πραγματοποιείται με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση του ανθρώπου και έχει τους εξής βασικούς άξονες:
• Αμειψισπορά για την αντιμετώπιση ζιζανίων.
• Μη χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζωικών αντιβιοτικών, ορμονών καθώς και συντηρητικών στην επεξεργασία των τροφών.
• Παντελής άρνηση χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs)
• Ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων και χρήση τους ως λιπασμάτων
• Εκτροφή ζώων ελευθέρας βοσκής και σίτισή τους με βιολογικά προϊόντα
• Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών σχετιζόμενων με την περιοχή και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί.


Η γονιμότητα της γης επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια ψυχανθών και βαθύριζων φυτών, με χλωρή λίπανση και εμπλούτιση του εδάφους με οργανικά υπολείμματα βιολογικής καλλιέργειας
Αναλυτικά μέσω της βιολογικής γεωργίας επιτυγχάνεται μια σφαιρική και ολοκληρωμένη σχέση ανάμεσα στη γη, τα ζώα, τα φυτά, τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα. Μια σχέση ειλικρίνειας, αμοιβαιότητας και σεβασμού, που έχει σαν αποτέλεσμα:
- παραγωγή αγνών, φυσικών προϊόντων, χωρίς χημεία και συντηρητικά,
- προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας και του περιβάλλοντος,
- προστασία της δημόσιας υγείας και
- αείφορη ανάπτυξη, δηλαδή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με ρυθμό μικρότερο απ’ αυτόν που ανανεώνονται, έτσι ώστε να λαμβάνεται ο μέγιστος αριθμός αγαθών από τη γη, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ικανοποιητική παραγωγή αυτών των προϊόντων και στο μέλλον.


Η βιολογική γεωργία εκτός του ότι προστατεύει το οικοσύστημα, βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους και του νερού, συμβάλλει στη διατήρηση και βιοποικιλότητα των ειδών, καθώς και στην ευζωία και υγεία των ζώων.
Όμως υπάρχει μια διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων που προέρχονται από βιολογική γεωργία, ώστε να διασφαλίζεται ο καταναλωτής ως προς την επιλογή του. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει επωνυμία και σήμανση των προϊόντων, έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής και εγγυάται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού για τους παραγωγούς. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας είναι το Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, υπό την αιγίδα του οποίου βρίσκονται αναγνωρισμένοι ιδιωτικοί φορείς, που ελέγχουν όλη τη γραμμή παραγωγής και εμπορίας ενός προϊόντος. Το αποτέλεσμα είναι να μην διατίθεται στο εμπόριο κανένα προϊόν ως «βιολογικό» αν πρώτα δεν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί ως τέτοιο.


Υπάρχουν δύο κατηγορίες βιολογικών προϊόντων:
• Μη μεταποιημένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας και μεταποιημένα που κατ’ ελάχιστον το 95% των συστατικών τους είναι αποτέλεσμα βιολογικής παραγωγής.
• Μεταποιημένα προϊόντα με συστατικά που σε ποσοστό 50 -95% είναι αποτέλεσμα βιολογικής παραγωγής.
Επιλέγοντας ως καταναλωτές προϊόντα βιολογικής γεωργίας μπορείτε να είστε σίγουροι πως είναι αγαθά που έχουν παραχθεί με αυστηρούς κανόνες που σέβονται τη γη, τη φύση, τα οικοσυστήματα, τα ζώα, αλλά και τον άνθρωπο και την υγεία του.