Πιστοποιήσεις βιολογικών

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως βιολογικό, ο νόμος (2092/91 και 1804/99) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει πως πρέπει να πιστοποιηθεί ως τέτοιο.

Η πιστοποίηση παρέχεται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου, τους «Πιστοποιητικούς Οργανισμούς» που υπόκεινται στο Υπουργείο Γεωργίας.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί εγκεκριμένοι Οργανισμοί Έλεγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, όπως η Δηώ, Βιοελλάς κλπ. Οι Οργανισμοί αυτοί διαθέτουν γεωπόνους που διενεργούν ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Ελέγχονται τα εδάφη των καλλιεργειών και πραγματοποιούνται αναλύσεις κατά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και τη συσκευασία, για να καταδειχθεί αν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και κανόνες.

Οι άνθρωποι που διενεργούν τους ελέγχους και παρέχουν τις Πιστοποιήσεις προέρχονται απ’ το χώρο της επιστήμης και της έρευνας σχετικά με τον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Επιπλέον οι εμπλεκόμενοι αποδεδειγμένα δεν έχουν κανένα έννομο συμφέρον από τις εταιρείες τις οποίες καλούνται να πιστοποιήσουν, ούτε κανενός είδους σχέση μαζί τους.

Βέβαια υπάρχουν και οι αντίθετες φωνές που υποστηρίζουν πως το αντίτιμο που καταβάλλεται για την απόκτηση πιστοποίησης ανεβάζει την τελική τιμή των βιολογικών προϊόντων.

Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα είναι όσα:

• Παράγονται με φυσικές μεθόδους, χωρίς χρήση συνθετικών λιπασμάτων, χημικών φαρμάκων και ορμονών.

• Είναι μη τροποποιημένα γενετικά.

• Χαρακτηρίζονται ως βιολογικά για τρία τουλάχιστον χρόνια.

• Φέρουν στη συσκευασία το όνομα και τον κωδικό πιστοποίησης του εγκεκριμένου οργανισμού που διενεργεί την πιστοποίηση.