Βιολογικές καλλιέργειες

Η βιολογική καλλιέργεια απορρίπτει τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, χημικών ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων, τα οποία δεν βιοδιασπώνται, παραμένοντας έτσι στην τροφή μέχρι την κατανάλωσή της απ’ τον άνθρωπο.

Αντί όλων των παραπάνω στις βιολογικές καλλιέργειες χρησιμοποιούνται οργανικά φυτοφάρμακα, όπως το πύρεθρο και η ροτενόνη, τα οποία είναι βιοδιασπώμενα και έτσι δεν επιβαρύνουν τα προϊόντα της καλλιέργειας, ενώ ως λιπάσματα χρησιμοποιούνται φυτικά και ζωικά κατάλοιπα.

Οι βιοκαλλιεργητές χρησιμοποιούν επίσης μεθόδους καλλιέργειες που προϋπήρχαν, της σύγχρονης συμβατικής καλλιέργειας. Δύο τέτοιοι είναι η αμειψισπορά, δηλαδή η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι και η αγρανάπαυση, δηλαδή η προσωρινή διακοπή καλλιέργειας ενός χωραφιού, για να ανακτήσει τα θρεπτικά συστατικά του.

Όταν καλλιεργείται ένα μόνο φυτό (μονοκαλλιέργεια), απορροφά όλα τα θρεπτικά συστατικά της γης και τα εξαντλεί.

Με την αμειψισπορά καλλιεργούνται διαφορετικά φυτά σε διάφορες περιόδους, εκ των οποίων άλλα απαιτούν απ’ τη γη συγκεκριμένα θρεπτικά στοιχεία και άλλα τα προσφέρουν σ’ αυτήν. Έτσι η γη εμπλουτίζεται και δεν στερεύει, μειώνονται οι κίνδυνοι οικονομικής καταστροφής από μια αποτυχημένη σοδειά, προλαμβάνεται η διάβρωση του εδάφους απ’ τις βροχές, αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους και υπάρχει ποικιλία προϊόντων για να θρέψουν τις τοπικές κοινωνίες.

Οι βιοκαλλιεργητές αρνούνται κατηγορηματικά τη χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, κάνοντας μάλιστα αγώνα ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τους κινδύνους που κρύβουν τα μεταλλαγμένα προϊόντα για την υγεία του ανθρώπου, αλλά και ολόκληρου του οικοσυστήματος.

Η παραγωγή προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αυξηθεί η ζήτηση τους και οι άνθρωποι όλο και περισσότερο δείχνουν να γνωρίζουν τα οφέλη της υγιεινής βιολογικής διατροφής. Η εντατική βιομηχανοποιημένη γεωργία βλάπτει το οικοσύστημα, εξαντλώντας τα εδάφη, ρυπαίνει το περιβάλλον και αποτελεί κίνδυνο πλέον για τη δημόσια υγεία.

Με τις Βιολογικές καλλιέργειες ευνοούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνεται η γονιμότητα της γης, αναπτύσσεται η βιοποικιλότητα και διατηρούνται σε ισορροπία τα οικοσυστήματα. Δυστυχώς, παρ’ όλα αυτά, το παγκοσμιοποιημένο σύστημα παραγωγής δεν έχει όφελος στην υποστήριξη μικρών, αυτόνομων αγροτικών μονάδων και κατά συνέπεια δεν τις στηρίζει. Αντίθετα υποστηρίζει συστήματα βιομηχανοποιημένης μαζικής παραγωγής προϊόντων διατροφής, προωθώντας εφιαλτικά σενάρια διατροφής, όπως ο παγκόσμιος διατροφικός κώδικας (Codex Alimentarius). Καλούμαστε να επιλέξουμε για μια ακόμη φορά αν θα παραμείνουμε πρόβατα επί σφαγή ή αν θα αντισταθούμε υποστηρίζοντας την υγεία μας και τη φυσική βιολογική διατροφή.