Αμειψισπορά

Ο όρος εναλλακτική δεν αφορά στο νέο ή το πρωτοποριακό. Αντίθετα, η αμειψισπορά είναι εξίσου παλαιά με την αγρανάπαυση. Ο όρος χρησιμοποιείται (καταχρηστικά) για να δηλώσει κυριολεκτικά την εναλλαγή. Αμειψισπορά είναι η εναλλαγή στο είδος των φυτών που καλλιεργούνται σε ένα κομμάτι γης.

Οφέλη της αμειψισποράς

Η διαδικασία της αμειψισποράς βοηθάει, όπως έχει παρατηρηθεί εδώ και αιώνες από τους γεωργούς, όχι μόνο στη συντήρηση αλλά και στην αύξηση της αποδοτικότητας του εδάφους. Οι σύγχρονες γεωπονικές και οικολογικές μελέτες συμφωνούν απόλυτα με αυτό. Παράλληλα, βοηθάει στην οικονομική συντήρηση του αγρότη που την επιλέγει. Όταν η γη παράγει αδιάκοπα, ο καλλιεργητής έχει τη δυνατότητα παραγωγής σε διάφορες εποχές του χρόνου, μειώνεται αισθητά ο κίνδυνος αποτυχίας που εγκυμονεί σε κάθε επιλογή μονοκαλλιέργειας ενώ, παράλληλα, μπορεί να εξασφαλιστεί μία επέκταση των δραστηριοτήτων του αγρότη σε κτηνοτροφικά φυτά και ως εκ τούτου σε μία ανάπτυξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η αγρανάπαυση όσο και η αμειψισπορά εντάσσονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα επιδοτήσεων, ενισχύσεις που βοηθούν την οικονομική κατάσταση των αγροτών.

Η αμειψισπορά, επίσης, θεωρείται αποδοτικό μέτρο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, καθώς με την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών μεταξύ τους μικροοργανισμών στο έδαφος και την ζήτηση διαφορετικών θρεπτικών συστατικών από κάθε καλλιέργεια εξασφαλίζεται οικολογική ισορροπία. Αυτή η ισορροπία είναι που τελικά διατηρεί τη γονιμότητα του εδάφους και προσφέρει την αειφορία.

Χρόνος και τρόπος αμειψισποράς

Η αλλαγή στο είδος της καλλιέργειας, συνήθως, πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Συνήθης τρόπος/σύστημα αμειψισποράς είναι ο χωρισμός του αγρού σε τεμάχια και η καλλιέργεια σε κάθε μέρος διαφορετικού φυτού. Με τον τρόπο αυτό έχουμε καλλιέργεια όλων των φυτών του συστήματος κάθε χρόνο. Στην χώρα μας, ένα σύστημα αμειψισποράς που χρησιμοποιείται κατά κόρον, κατά το οποίο εναλλάσσεται ο αραβόσιτος με το σιτάρι, είναι διετές.

Η γη μπορεί και προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τραφεί, να επενδύσει, να στήσει την οικονομική του δραστηριότητα έτσι ώστε να εξασφαλίσει τους πόρους για τον ίδιο και τους οικείους του. Το μόνο που ζητάει από τον άνθρωπο είναι να φροντίσει ώστε αυτή να διατηρεί τις δυνάμεις της. Η εξαντλητική καλλιέργεια εμποδίζει το θεάρεστο έργο της γης. Όταν της δίνουμε τον χρόνο «ανάπαυσης» που χρειάζεται μπορεί να συνεχίσει να μας προσφέρει όλα τα πολύτιμα αγαθά της.